Проверка на удостоверение

За всяко преминато обучение, НЕИ издава Удостоверение на името на участника.

Всяко удостоверение се качва тук в Регистъра и е условие за валидност и истинност на документа.

Може да проверите своето като въведете номера в търсачката по-долу.

Проверка на удостоверение

Въведете номера на удостоверението, което желаете да проверите, в полето.