НАШИТЕ УСЛУГИ

Дистанционен еколог

Чрез дистанционните екологични услуги се изпълняват всички основни функции на щатен еколог, но с много предимства.

Абонаментно обслужване

Абонаментната услуга предлага възможност да ни възложите конкретни задачи регулярно, с които вие не успявате да се справите, по някаква причина.

Консултации и изготвяне

Консултации и изготвяне на документация, свързани с прилагане на екологичното законодателство, както и по отношение на приложимите стандарти и норми в управлението и опазването на околната среда, възникнали казуси или нужда от напътствия в сферата.