Абонаметно обслужване

Описание на услугата

Абонаментната услуга предлага възможност да ни възложите комплексно обслужване на Вашето дружество по отношение на ангажиментите по околна среда или да се отнася за конкретни задачи, които да извършваме регулярно/месечно, с които вие не успявате да се справите, тъй като нямате достатъчно време, нужните познания или друго. Тя Ви предоставя възможността да се съсредоточите върху основната си дейност и прехвърлите на нас, текущи, времеемки задачи като – изготвяне на всякакви отчети, планове, заявления, справки и пр.

Ползите за Вас

  • Пестите време;
  • Спокойни сте, че поставените задачи, ще бъдат извършени от професионалисти с опит и в срок;
  • Ще избегнете досадното лутане между институции и държавни администрации;
  • Документацията ще бъде изготвена съгласно най-новите нормативни изисквания и срокове.

Таксата за услугата

Тя се определя в зависимост от обема и вида на услугите, като подобно на таксите за счетоводни услуги обикновено е на месечна база.