Дистанционен еколог

Описание на услугата

В последните години, без значение големината на дадено дружество, основно предизвикателство за всички е спазването на екологичните норми и изисквания за устойчиво управление на околната среда. Обикновено в по-големите предприятия наличието на специалисти по опазване на околната среда на работното място е ключово, но в някои случаи обемът и естеството на работата могат да са такива, че да има нужда от допълнителна подкрепа за решаване на казуси и задачи, за които се изисква професионална намеса и практически опит от външен експерт.

Все по-често изборът на експертиза по околна среда е в посока на доверяване на външни специалисти. В повечето случаи изключително успешен подход за подобен тип обслужване е ангажирането на т.н. аутсорсинг компания (юридическо лице, специализирано в подобен тип услуги). По този начин една или повече задачи се възлагат на външен партньор. Важно условие е компанията да разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, за да поеме професионално ангажиментите, свързани с това вашето дружество да отговаря на екологичните изисквания и норми.

Тази опция е за тези, които предпочитат екологът да не е постоянно в офиса на компанията или нямат постоянна необходимост от такъв служител. Този тип услуги е възможност, както за фирми с малък брой служители или за стартиращи бизнеси, така и за големи компании, които се стремят към стриктно изпълнение на действащото законодателство по околна среда.

Ползите за Вас

Чрез дистанционните екологични услуги се изпълняват всички основни функции на щатен еколог, но със следните предимства:

  • При сключване на договори можете да разчитате на помощ от квалифицирани специалисти – дружеството ни застава с името и авторитета си при изпълнение на поетите ангажименти между страните;
  • Освен изпълнението на основните текущи задължения се предоставят консултации по всички въпроси по управление на околната среда, които ви вълнуват;
  • Специалистите в нашия екип постоянно следят промените в законодателството и винаги ще бъдете информирани своевременно, ако промените касаят Вашата дейност;
  • Липсата на непредвидени обстоятелства и пропуснати срокове поради болничен, отпуск и пр. – работейки със специализирана фирма, можете да бъдете сигурни, че се спазват всички срокове за подаване на необходимите отчети, доклади и всякакви справки задължителни по екологичното законодателство, свързани с дейността Ви;
  • Възможност за изпълнение на ангажименти, както в пълен обем, така и частично – при такъв подход се запазва варианта за наличие на собствен еколог на щат за решаване на неотложни текущи въпроси, като неговата работа се проверява и подпомага от опитен еколог от нашия екип от специалисти.
Таксата за услугата

Тя се определя в зависимост от обема, вида и сроковете на поетите от нас ангажименти.

Обикновено таксата е според времето, което екипът ни ще отдели за съответните дейности. Използването на външни екологични услуги на база договор се оказват много по-изгодни от наемането за постоянно във фирмата на специалист на щат и на работна заплата, т.к. при възлагането на дейността се заплаща за извършване на конкретна работа, а не за престоя на работното място.

Ще се радваме да поговорим!

Не се колебайте да се свържете с нас и да обсъдим как можем с нашия опит и професионализъм да Ви бъдем полезни. 

На предварителна опознавателна среща ще имате възможност да се запознаете с потенциалът ни за изпълнение на поетите ангажименти, както и да разкажете от каква подкрепа имате нужда, въз основа на което ще Ви представим и конкретна оферта.