Author: Admin.NEI

„Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ“ – 19.03.2024 г.
Project

„Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ“ – 19.03.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ От 01.01.2024 г. е въведена нова Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с новата Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ). Съгласно чл. 39а ал.1 и 2 от...

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 24.04.2024 г.
Project

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 24.04.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с функциите на системата, актуалните промени в нея, отделните модулите, настройките, възможностите за водене на отчетност и изискуемата информация за попълване в различните полета в приложенията. Виж...

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III) – 14.05.2024 г.
Project

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III) – 14.05.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организират обучение за разясняване на актуалните изисквания относно предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества, както и класификацията на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III). Виж – Програма за обучението Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях...