Project Category: <span>Онлайн</span>

„Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ“ – 19.03.2024 г.
Project

„Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ“ – 19.03.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ От 01.01.2024 г. е въведена нова Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с новата Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ). Съгласно чл. 39а ал.1 и 2 от...

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми –16.04.2024 г.
Project

Процедури по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и програми –16.04.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно Закона за опазване на околната среда, относно инвестиционни предложения, планове и програми. Виж – програмата за обучението Участниците в обучението ще...