Project Category: Отпадъци

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Project

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с функциите на системата, актуалните промени в нея, отделните модулите, настройките, възможностите за водене на отчетност и изискуемата информация за попълване в различните полета в приложенията. Виж...