Project Category: Химикали

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси
Project

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси

Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт съвместно с фирма ДГ Консултинг ООД, която е специализирана в консултиране относно подготовката и транспортирането на опасни товари, организират обучение на тема „Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси“. Обучението разяснява нормативните изисквания при транспортиране на...

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)
Project

Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)

РЕГИСТРАЦИЯ  Национален Екологичен Институт организира обучение на тема: „Комплексни разрешителни: задължения за годишни доклади по околна среда (ГДОС) и докладване на данни по ЕРИПЗ в срок до 31.03.2024 г. Актуална нормативна уредба и Решения за най-добри налични техники (НДНТ)“. Виж – Програма на обучението      Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните...

Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси
Project

Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира провеждането на онлайн обучение на тема „Изисквания при съхранение и етикетиране на опасни химични вещества и смеси“. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с основните законодателни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както и да се...

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)
Project

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организират обучение за разясняване на актуалните изисквания относно предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества, както и класификацията на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III). Виж – Програма за обучението Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях...