Вътрешни одитори на СУК, ОС и ЗБР, съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

Вътрешни одитори на СУК, ОС и ЗБР, съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

 

Национален Екологичен Институт организира провеждане на 2-дневно обучение за вътрешни одитори на системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018.

Дати на провеждане: Очаквайте.

Продължителност: 2 дни от 9 до 17 часа.

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM.

Обучението е предназначено за подготовка на Вътрешни одитори на системи за управление. Включва лекционна част, примери, дискусия (ще имате възможност да задавате въпроси и да получите отговори) и тест.

Целта на обучението е участниците да се запознаят с основите на стандартите, да се придобият умения за прилагане на изискванията им, да се разберат аспектите на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Удостоверение за преминатото обучение се издава в електронна форма или на хартиен носител по желание на участника.

Участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството, от което проследяват обучението като е важно да имате интернет връзка с добра скорост за тази цел. Ще виждате споделен екран на лектора с презентация в реално време.

По време на обучението ще бъдат давани практически насоки, с примери за внедряване, приложение, управление и добри практики от дългогодишния опит на лектора.

Подходящо е за:

  • ръководители на организации;
  • представители на ръководството;
  • мениджъри и вътрешни одитори на системи за управление;
  • експерти, консултанти и специалисти по системи за управление;
  • всеки, желаeщ да получи знания за стандартите.

Лектор:

  • инж. Люба Рачева – Водещ одитор на системи за управление на качеството, околната среда, енергията и здравето и безопасността при работа

Инж. Люба Рачева е завършила висше техническо образование – електроинженер, специалност „Електрически машини и апарати“, ВМЕИ  гр. София. Допълнителни квалификации: Специалист „Потребителска защита“ – Американски мениджмънт институт – гр. Атланта щата Джорджия, САЩ; Специалист „Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради“ – Технически университет – София. Има 15 години опит като главен специалист по качество към Център по качество, гр. Пловдив. В последни 25 години има натрупан изключително богат професионален опит като консултант на системи за управление, одитор и мениджър проекти към водещи организации в страната за сертифициране на системи за управление. От 2001 г. е Водещ одитор на системи за управление на качество (СУК), системи за управление на околна среда (СУОС), системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), както и системи за управление на енергията (СУЕ). От 2010 г. е технически оценител към ИА БСА – на СУК, СУОС, СУЗБР и СУЕ.

Програма за обучението: Вътрешни одитори на системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018.

Таксата за участие е 252 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени: удостоверение за преминатото обучение, презентация и учебни материали, които ще бъдат осигурени на място и/или изпратени по електронна поща на участниците. За присъстващите са осигурени кафе-паузи.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.