Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси

Национален Екологичен Институт съвместно с фирма ДГ Консултинг ООД, която е специализирана в консултиране относно подготовката и транспортирането на опасни товари, организират обучение на тема „Изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси.

Обучението разяснява нормативните изисквания при транспортиране на опасни отпадъци и химични вещества и смеси.

Тематиката е ориентирана към:

 • изискванията на законодателството по управление на отпадъците;
 • класифицирането, етикетирането и опаковането на опасни химични вещества и смеси;
 • регулациите за превоз на опасни товари.

То акцентира върху основните задължения по отношение на правилно обозначаване, етикетиране, опаковане и последващо транспортиране, необходимото документиране и отчитане, както и практически насоки за изпълнението и прилагане на изискванията.

         

                                        Виж – програмата за обучението

Превозите на опасни товари на територията на Република България или от територията на Република България до друга държава – член на Европейския съюз, и/или между Република България и трети страни се извършват при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

Нормативна рамка 

Заинтересовани лица 

 • ръководители, служители и други отговорни лица от отделите по екология, опазване на околната среда и безопасност на труда на предприятията, както и персонала, чийто отговорности са свързани с дейности с опасни товари, в т.ч. опасни химични вещества и смеси и опасни отпадъци;
 • отговорни лица и служители на фирми, чиято дейност е свързана с управление на опасни отпадъци, както и съхранение, етикетиране и опаковане на опасни химични вещества и смеси;
 • лица, извършващи дейности в качеството им на товародатели, превозвачи и товарополучатели на опасни отпадъци и/или химични вещества и смеси;
 • представители на транспортни фирми, които превозват опасни химични вещества и смеси и/или опасни отпадъци;
 • лица, подготвящи пратки на опасни товари, както и осъществяващи организация и транспортиране на опасни товари;
 • персонал на производствени, спедиторски и транспортни фирми.

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

 • Невена Кафеджиева – ADR консултант с над 20 години опит  с  опасни товари по въздух и притежава IATA certificate for dangerous goods. От 6 години се занимава и с консултиране, обучения и предлагане на цялостни решения за превоз на опасни товари по суша и море, като е и консултант по безопасността при превоз на опасни товари. Води лекции и обучава фирми за превоз на Опасни товари по суша (ADR), море ( IMDG) и въздух (IATA).
 • Станислав Николов– Консултант по околна среда
 • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

 

           

                                           За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

       Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –                                                                                                                         АБОНИРАНЕ.

Детайли

Дата:                                    Очаквайте
Времетраене:            10:00 ч. – 16:30 ч.
 
Място:                      онлайн чрез ZOOM
Лектори:               Невена Кафеджиева,                                       Веселин Панайотов,                                       Станислав Николов
Цена:                                    240 лв. с ДДС