Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 20.10.2023 г.

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) – 20.10.2023 г.

 

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Съгласно чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците НИСО e задължителна за ползване от задължените лица.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати със системата,за по-успешно водене на отчетност и работа с НИСО.

Виж – Програма на обучението

Нормативни рамка

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери за водене на отчетност и работа с НИСО и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението.

Заинтересовани страни

Подходящо е за:

  • лица, извършващи транспортиране на отпадъци, съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъцие, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на депа за отпадъци и др.;

 

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектори:

  • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
  • инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
  • инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

 

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.