Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО).

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с функциите на системата, актуалните промени в нея, отделните модулите, настройките, възможностите за водене на отчетност и изискуемата информация за попълване в различните полета в приложенията.

Виж – Програма на обучението

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери за водене на отчетност и работа с НИСО и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси.

 

Нормативни рамка

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 

Заинтересовани страни

  • лица, извършващи транспортиране на отпадъци, съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъците, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на депа за отпадъци и др.;

 

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.
*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

 

Лектори:

  • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
  • инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
  • инж. Христомир Николов – Консултант по околна среда
  • Мария Атанасова – Консултант по околна среда
 
 
 

 

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.