Актуални изисквания при трансграничен превоз на отпадъци

Актуални изисквания при трансграничен превоз на отпадъци

Национален Екологичен Институт организира обучение за разясняване на новите актуални изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци.

Обучението е във връзка с отмяната на Регламент (ЕО) № 1013/2006, считано от 20.05.2024 г. и има за цел да разясни изискванията на новия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1157 от 11.04.2024 г., относно превозите на отпадъци и за изменение на регламенти (ЕС) № 1257/2013 и (ЕС) 2020/1056 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1013/2006, който влиза в сила от 21.05.2024 г.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия.

                                 

                                     Виж – Програма за обучението

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

 

Нормативна рамка

 

Заинтересовани лица

  • лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за и от България, в т. ч. внос и износ, когато превозите се извършват в съответствие с процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие;
  • лица, които уреждат превоз/износ на отпадъци от България, получатели на отпадъци и съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за България, в т. ч. внос, когато не се изисква нотификация и превозите се извършват в съответствие с изискванията на чл. 18 от Регламент № 1013/2006 (Анекс VII);
  • лица, извършващи дейности по транспортиране на отпадъци за и от България.

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.

*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

Лектор:
Лина Патърчанова – Eксперт по управление и трансграничен превоз на отпадъци, с над 10 години професионален опит като експерт по трансграничен превоз на отпадъци в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg