Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ

Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ

Национален Екологичен Институт организира обучение за разясняване на изискванията, свързани с опаковките, пусканите на пазара опаковани стоки и отпадъците от опаковки, както и със специфичните изисквания по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба (ППЕУ), включително в качеството им на опаковки или опаковани стоки.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с производството, пускането на пазара на опаковки, опаковани стоки и ППЕУ и управлението на отпадъците от тях. Акцент в обучението са приложимите схеми за разширена отговорност на производителя чрез заплащане на продуктови такси или възнаграждения на организации по оползотворяване, изискванията по отношение на маркировките, отчетността, вписването в съответните регистри на задължените лица и управлението на отпадъците от опаковки и ППЕУ.

 

Виж – Програма за обучението

 

НОВО! Представяне на новия Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR)

Нормативни рамка

Заинтересовани лица

  • Обучението е подходящо за лицата, които произвеждат, продават или внасят, и пускат на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба и/или от дейността му се образуват отпадъци от опаковки и ППЕУ.
  • Във връзка с предстоящото приемане (очаквано преди м. юни 2024 г.) на Регламента PPWR, обучението ще е подходящо за всички ангажирани лица по веригата на опаковките – от физическите производители, през дистрибуторите и търговците на дребно с опаковани стоки, до рециклаторите на отпадъци от опаковки, предвид новите им задължения, възникващи от него.

 

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.

*В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

 

Лектори:

  • Антон Пейчев – Консултант по околна среда
  • Мария Атанасова – Консултант по околна среда 

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

 
 
Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите –  АБОНИРАНЕ.

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg