Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ

Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) чрез новата Информационна система за събиране и обработване на данни за ФПГ

АКТУАЛИЗИРАНО!!!

УДЪЛЖЕН  е срокът за подаване на отчетите до 30 април 2024 г.  и са разработени нови функционалности в системата. По време на обучението ще научите всички новости. 

От 01.01.2024 г. е въведена нова Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

НЕИ организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с новата Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ). Съгласно чл. 39а ал.1 и 2 от Наредба 1 от 17 Февруари 2017 г. отчетите по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 / за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година / се подават вече по електронен път чрез тази система.   

Виж – Програма на обучението

 

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения за съставяне, съдържание и докладване на информация свързана с ФПГ, както и за по-успешно водене на отчетност и работа с Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

Нормативни рамка

Заинтересовани страни

  • Лица извършващи дейности, като дистрибутори на флуорсъдържащи парникови газове, дистрибутори на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, ползватели на флуорсъдържащи парникови газове, преработватели на флуорсъдържащи парникови газове;
  • Оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, електрическа комутационна апаратура, оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове и други.

    Лектори:
  • Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
  • Стела Златева – Консултант по околна среда

Повече за лекторите в секция „ЕКИП“.

 

Таксата за участие важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване на проформа/фактура.

*В сумата са включени: удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща след обучението.

 

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите – АБОНИРАНЕ.