Архив: Projects

Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ
Project

Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение за разясняване на изискванията, свързани с опаковките, пусканите на пазара опаковани стоки и отпадъците от опаковки, както и със специфичните изисквания по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба (ППЕУ), включително в качеството им на опаковки или опаковани стоки. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните...

Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци
Project

Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение на тема „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“.  По време на обучението ще се разяснят актуалните изисквания свързани с дейности по съхраняване, третиране и транспортиране на производствени, опасни и строителни отпадъци, както и за воденето на отчетността им. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните...

Актуални изисквания при трансграничен превоз на отпадъци
Project

Актуални изисквания при трансграничен превоз на отпадъци

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира обучение за разясняване на новите актуални изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци. Обучението е във връзка с отмяната на Регламент (ЕО) № 1013/2006, считано от 20.05.2024 г. и има за цел да разясни изискванията на новия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1157 от 11.04.2024 г., относно превозите на отпадъци...

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)
Project

Водене на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

РЕГИСТРАЦИЯ Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване воденето на отчетност и работа с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с функциите на системата, актуалните промени в нея, отделните модулите, настройките, възможностите за водене на отчетност и изискуемата информация за попълване в различните полета в приложенията. Виж...