За нас

„Национален Екологичен Институт“ ООД (НЕИ) е дружество, специализирано в дейности, свързани с управлението и опазването на околната среда.

 

Ще се радваме да поговорим!